Свежие записи


« | Главная | »

Розвиток лідерських якостей у молоді

Автор: admin | 25 Мар 2009

Інтерес до ідентифікації і розвитку лідерських якостей в підростаючого покоління, тобто молоді, починається ще за часів Арістотеля і Платона. Кожне суспільство потребує ролевих моделей поведінки і лідерів. Очевидно, що такі сфери, як медицина, освіта, бізнес, промисловість, політика і мистецтво, не можуть обійтися без людей, що володіють неабияким розумом і творчим мисленням. Тому,  міжнародні молодіжні організації, наприклад, AIESEC допомагають обдарованим студентам прийняти на себе роль лідера в тій сфері навчання, області, де б найяскравіше виявилися їх здібності (сутністю AIESEC є Activating Leadership).

Дослідження, проведені психологами в США, виявили основні характеристики, якими повинен володіти лідер:    

* активність;    

* здатність творчо вирішувати проблеми;   

* здатність критично міркувати;    

* здатність уловлювати нові взаємини в групі;    

* легкість вербального сприйняття;    

* гнучкість мислення;    

* здатність терпіти двозначність;    

* здатність мотивувати до дії інших людей.

Отже, лідер — це людина, здатна впливати на дії однієї людини або групи людей з метою досягнення певної мети. Лідер поділяється на два підвиди. Дана концепція полягає в зіставленні активного і інтелектуального типів лідера. За визначенням Еддісона, активний тип лідера впливає на групу за допомогою сили своєї особистості.

Політичні лідери, лідери громадських організацій і студентських рад є прикладами активних лідерів. Інтелектуальний тип лідера, навпаки, впливає на групу за допомогою своїх знань і оригінальних ідей. Молодь, що вчиться, обдарована в будь-якій з областей навчання, має потенційні можливості зайняти лідерську позицію, вносячи свої ідеї і роблячи цим вплив на прийняття різних рішень.

Лідерські здібності студентів можуть розвиватися і удосконалюватися за допомогою різних програм. Які компоненти такої програми? По-перше, рекомендується проведення тематичних занять, що знайомлять з життям видатних лідерів. Спікер повинен заохочувати молодь аналізувати особисті якості кожного лідера, його мотивацію, а також суспільний вклад і стиль лідера.

Має бути зроблений акцент на все, що впливає на формування особистості кожного лідера. Крім того, на занятті мають бути змодельовані ситуації, що розвивають організаторські і дипломатичні здібності, товариськість, уміння вирішувати проблеми і вирішувати конфлікти, неординарно мислити і управляти, здатність ставити цілі. Також, проведення майстер–класів, тренінгів і інших розвиваючих програм.

Сучасність вимагає від молодих людей адекватного уявлення про себе, високої соціальної пластичності, володіння навиками ефективної комунікації. Повною мірою цими якостями повинні володіти молодіжні лідери. Вони повинні стати зразком зрілої адаптивної поведінки, уміти управляти інтеграційними процесами як усередині організації, так і за її межами – в рамках всього соціокультурного простору. 

Формування лідерських якостей, відбувається в процесі включення молоді, дітей і підлітків в активну суспільну діяльність, без цього неможлива не лише діяльність молодіжної організації, але і побудова цивільного суспільства в нашій країні. У суспільній діяльності отримується соціальний досвід, формуються навики організаторської роботи, позитивні особові якості.

Саме тому така важлива робота, що виконується міжнародною молодіжною організацією AIESEC  з підготовки і вчення молодіжних лідерів, яка дає їм не лише знання, але і, головним чином, соціальні уміння і навики, є дуже важливою, і займає вагоме місце в житті молодих людей.

 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • MySpace
 • FriendFeed
 • В закладки Google
 • Google Buzz
 • Яндекс.Закладки
 • LinkedIn
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Digg
 • БобрДобр
 • MisterWong.RU
 • Memori.ru
 • МоёМесто.ru
 • Сто закладок

Темы: Саморазвитие | Ваш отзыв »

Комментарии закрыты.